مشتریان
ايران خودرو ساپکو ايساکو
جهان پارت آريا سايپا يدک سازه گستر
گروه بهمن سندن ايرانيان ايران خودرو ديزل - اپکو
مهر کام پارس
تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.