بازديد مديرعامل محترم IKAP به همراه كارشناسان شـركت پـژو فرانسـه و معاونت و مديران گروه ساخت وخودكفايي شركت ساپكو از شركت كابل خودرو سبزوار

 

 

نقش شركت كابل خودرو سبزوار در اين ماموريت طي سال 1395 ، همكاري فني و اقتصادي در قالب پاسخ به نيازها و امكان سنجي مشتري بوده كه پس از تحقيقات اوليه و رقابتي تنگاتنگ با ساير رقبا ، موفق به اخذ تاييديه فني و اقتصادي طبق الزامات پژو فرانسه شد.متعاقب ايجاد اين فرصت براي شركت كابل خودرو سبزوار ، آقاي مهندس معتمد مديرعامل محترم شركت IKAP ( Iran Khodro &  Peugeot  ) به همراه هئيتي از كارشناسان شركت پژو فرانسه و مديران  محترم گروه خودكفايي شركت ساپكو در روز 5شنبه 96/04/01 در سايت شركت كابل خودرو حضور يافتند تا علاوه بر بازديد از خطوط توليد كابل كنترل و شيشه بالابر و ساير توانمنديهاي اين شركت ، درجريان روند پيشرفت پروژه خودكفائي مرتبط با محصولات شيشه بالابر و مجموعه بازكننده درب باك خودروي پژو 301 را قرار گيرند.اميد است اجراي به موقع  واثر بخش اين پروژه در شركت كابل خودرو ، مقدمه اي برآغاز ساير پروژه ها دراين شركت توسط گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران ( IAP ) باشد.طي اين بازديد ، آقاي مهندس نعيمي نيا ، مديرعامل شركت كابل خودرو سبزوار ، علاوه بر ارائه گزارشات مرتبط با وضعيت و جايگاه اين شركت در زنجيره تامين خودروساز ، گزارش روند پيشرفت پروژه را نيز ارائه نمودند. مراحل اجرايي پروژه بگونه اي است كه تا 28 اگوست 2017 كه خودرو در مرحله مونتاژ با شرايط off line در IKAP مي باشد، نمونه محصولات تحويل خودروساز خواهد گرديد.از مهمترين برنامه هاي دولت تدبير و اميد ، توسعه بازار خودرو از لحاظ كيفي متناسب با نيازهاي مشتريان بوده است و به همين منظور شركت پژوي فرانسه بطور رسمي با ايران خودرو همكاري تازه اي را در قالب مشاركت و سرمايه گذاري مشترك آغاز نمود. بطوري كه اين موضوع به عنوان يك فرصت براي قطعه سازان داخلي محسوب گرديده تا از لحاظ توسعه كيفي و كمي ارتقاء يابند.

 

تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.