فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
نام درج شده در شناسنامه را بصورت کامل وارد کنید
نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد کنید
نام پدر درج شده در شناسنامه را بصورت کامل وارد کنید
...
شهر محل تولد خود را از لیست بالا انتخاب کنید
تاریخ تولد خود را انتخاب کنید
شماره شناسنامه را وارد کنید
کدملی را به صورت کامل بدون خط تیره وارد کنید
...
محل صدور شناسنامه را انتخاب کنید
تابعیت کدام کشور را دارید. ایران یا خارج از ایران
مذهب شما شیعه هست یا غیره آن را وارد کنید
شماره موبایل را بصورت کامل وارد کنید
وضعیت جسمانی
به سانتیمتر وارد شود
به کیلوگرم وارد شود
عارضه جسمی یا نقص عضو دارید؟
تاکنون جراحی نموده اید؟
هرگونه عارضه یا نقص عضو دارید ذکر کنید
وضعیت خدمت سربازی
خدمت سربازی رفته اید؟
از خدمت معاف شده اید؟
فقط سال شروع سربازی را وارد کنید
فقط سال پایان سربازی را وارد کنید
توضیحات مربوط به معافیت را ذکر کنید
تحصیلات
مدرک تحصیلیمعدلرشته تحصیلیدانشگاه/موسسهگرایشنام شهر
لطفا مدارک تحصیلی خود را به ترتیب وارد کنید؛ جهت اضافه کردن ردیف خالی از دکمه + استفاده کنید توجه داشته باشید اطلاعات این بخش برای گزینش شما در اولویت اول می باشد لذا در وارد کردن اطلاعات دقت بسیار زیادی داشته باشید متقاضی محترم دقت داشته باشید پایه و رشته هایی که در لیست مشاهده نمی شوند به معنی این است که نیاز شرکت در حال حاضر نمی باشد بنابراین از تماس با شرکت در این خصوص خودداری کنید
زبان های خارجی
عنوان زبان خارجیتسلط مکالمه - از 1 تا 10تسلط خواندن - از 1 تا 10تسلط نوشتن - از 1 تا 10
وضعیت خانوادگی
وضعیت تاهل را انتخاب کنید
تعداد فرزند را وارد کنید
افراد تحت تکلف را وارد کنید
شغل همسر را وارد کنید
شغل و محل کار پدر را وارد کنید
وضعیت مالی
هم اکنون شاغل هستید؟
نوع شغل را وارد کنید
درآمد ماهانه به ریال وارد شود
میتوانید تضمین مالی بدهید؟
وضعیت سکونت
منزل شما شخصی است؟
در منزل اقوام ساکنید؟
منزل رهن کامل است؟
منزل اجاره است؟
میزان اجاره در ماه را وارد کنید
تلفن منزل را وارد کنید
آدرس و کدپستی منزل را وارد کنید
وضعیت آموزشی
از تاریختا تاریخنام موسسه آموزشیمحل موسسه آموزشیرشته تحصیلیعنوان گواهینامه
سوابق خدمت در بخش دولتی - خصوصی - خدمت وظیفه
از تاریختا تاریخشغل مورد تصدینام موسسه و محل خدمتنوع استخدامعلت تغییر
سوابق جبهه
تعداد ماه را وارد کنید
به درصد وارد شود
نسبت خود را با شهید بنویسید
نسبت شما با جانباز و درصد جانبازی را بنویسید
شغل موردعلاقه - مهارتها و میزان حقوق درخواستی
اولویتشغل مورد علاقهتخصص و مهارتهانوع گواهینامه
مبلغ را به ریال وارد کنید
معرف های شما
نام و نام خانوادگیشغلشماره تلفنآدرس
متفرقه
چنانچه جواب مثبت است توضیح دهید چه نسبتی و مشخصات شخص را بنویسید
توضیح دهید از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید
در صورتی که قصد ارسال چندین فایل با هم را داشتید بهتر است آنها را در قالب یک فایل zip ارسال کنید
تاریخ تنظیم : دوشنبه 1403/05/01 06:06