راه اندازی سامانه آنلاین پرسنلی شرکت کابل خودرو سبزوار

فناوری اطلاعات شرکت کابل خودرو

راه اندازی سامانه آنلاین پرسنلی شرکت کابل خودرو سبزوار

پس از راه اندازی سامانه پیامک، سامانه آنلاین پرسنلی شرکت کابل خودرو سبزوار راه اندازی گردید

همکاران محترم می توانند جهت ورود به سامانه از طریق لینک personel.skcco.ir اقدام نمایند همچنین این لینک در بخش انتهایی صفحه اصلی سایت با نام "سامانه پرسنل" درج شده است.
5359
5359