کابل تنظیم دریچه هوا خودرو پراید (گروه X100) کابل تنظیم دریچه هوا - کد مشتری MT51082501

کابل تنظیم دریچه هوا با برچسب آبی مناسب برای خودروهای گروه X100 سایپا (پراید111 - پراید 131 - پراید 132)