تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت ایران خودرو آقای دکتر مقیمی از تلاشها و مسئولیت پذیری شرکت کابل خودرو سبزوار در تامین شیشه بالابرها و کابل های کنترل خودرو تارا

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت ایران خودرو از تلاشها و مسئولیت پذیری شرکت کابل خودرو سبزوار

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت ایران خودرو آقای دکتر مقیمی از تلاشها و مسئولیت پذیری شرکت کابل خودرو سبزوار در تامین شیشه بالابرها و کابل های کنترل خودرو تارا

پس از مشارکت فعال شرکت کابل خودرو سبزوار در تولید و تامین شیشه بالابرها و کابل های کنترل خودرو تارا در شرایط سخت تحریم های ظالمانه و به منصه ظهور رساندن توانمندیهای علمی و فنی خود بعنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده شیشه بالابرها و کابل های کنترل خودرو های سواری در خاورمیانه، مدیرعامل محترم شرکت ایران خودروآقای دکتر مقیمی ، ضمن تقدیر و تشکر از این مسئولیت پذیری و تحقق نهضت خودکفایی از مدیریت محترم عامل و کارکنان شرکت کابل خودرو سبزوار تقدیر و تشکر نمودند.

5375