فرارسیدن هفته دفاع مقدس و بهار تعلیم و تربیت گرامی باد.

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

فرارسیدن هفته دفاع مقدس و بهار تعلیم و تربیت گرامی باد.

هفته دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد.

این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه میتواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است. رهبر انقلاب - 24 شهریور 1388
5577