اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود

مقام رهبری تاکید کردند: اینها باید محاکمه شود رژیم غاصب صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه شود.

رهبر انقلاب همچنین بیان کردند: آنگونه که اطلاعات جاری به ما می دهد سیاست جاری همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی را آمریکایی ها دارند تنظیم می کنند و این کارها سیاست آمریکاست. آمریکایی ها مسئولیت خود را مورد توجه قرار دهند. آیت الله خامنه ای هشدار دادند که بمباران ها فورا قطع شود. ملت های مسلمان جدا عصبانی هستند. نشانه هایش اجتماعات گروه‌های مردم نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غربی است. ایشان فرمودند: گیرم غیرنظامی بودند؛ چه تعداد کشته شدند؟ صدبرابر آنها رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان در ساختمان های غزه می کشد. اینها همه مردم هستند مراکز پرجمعیت را انتخاب می کنند و می کشند. چندهزار در همین چند روز مردم غزه کشته دادند.
5593