بدرقه کاروان زیارتی رهروان روح الله

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

بدرقه کاروان زیارتی رهروان روح الله

پشتیبانی و بدرقه کاروان زیارتی رهروان روح الله (شرکت های گروه یاپکو) به مناسبت سی وپنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)

پشتیبانی و بدرقه کاروان زیارتی رهروان روح الله (شرکت های گروه یاپکو) به مناسبت سی وپنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) زمان جمعه شب1403/03/11
7703
7703
7703